vytváříme funkční systémy prevence syndromu vyhoření

Vymýšlíme způsoby, jak předcházet syndromu vyhoření, způsoby testujeme a následně uvádíme do české společnosti.

co děláme

co děláme

co děláme

co děláme

co děláme

co děláme

co děláme

Mapujeme
vyhoření v česku

Provádíme vlastní výzkum v oblasti syndromu vyhoření. Mapujeme rozsah. Zkoumáme dopady.
více informací

Online portál
Nevyhasni.cz

Připravujeme komunitní platformu, která bude sloužit jako bezpečné místo pro všechny, kteří si procházejí syndromem vyhoření, nebo mu chtějí předejít.
více informací

osvěta
a sdílení příběhů

Přibližujeme syndrom vyhoření v online prostoru. Mluvíme o jeho příznacích, projevech a především o důležité prevenci. Spojujeme se také s těmi, kteří si vyhořením prošli a předáváme jejich příběhy dále.

Programy
Pro firmy a školy

Připravujeme workshopy a přednášky pro vedení firem, zaměstnance i studenty. Zaměřujeme se na konkrétní formy prevence pro různé cílové skupiny.
více informací

Pomůžete nám?

Aby se nám dařilo dlouhodobě pomáhat snižovat statistiku v Česku, potřebujeme být ve spojení s psychoterapeuty, odborníky nebo s lidmi, kteří si vyhořením prošli. Velmi uvítáme nové, nadšené členy týmu a také finanční podporu od sponzorů, firem nebo širší veřejnosti. Děkujeme.🧡