osvěta &
mediální aktivity

Postupnými kroky se snažíme o osvětu syndromu vyhoření skrze sociální sítě, vlastní blog, podcast a ambasadory Nevyhasni.

0+
sledujících
0+
Týdenní dosah
0%
Zapojení

Proč
syndrom vyhoření je STÁLE TABU. Chybí dostatečná informovanost.

Ve společnosti často dochází k nepochopení problému, a to ze dvou stran. Na jednu stranu lidé často problému nevěnují dostatečnou pozornost a dokonce ho zlehčují či shazují. Na stranu druhou se také stává, že lidé pomyslným „vyhořením“ maskují jiné své problémy – ty mohou být více či méně vážné.

1. Sdílíme příběhy

Příběhy mluví za vše. Inspirují a zároveň lidem napomáhají ke ztotožnění. O tématu vyhoření hovoříme přímo s těmi, kterých se v minulosti týkalo, či do jisté míry stále týká – a nebojí se o něm mluvit. Zároveň zpovídáme ty, kterým se podařilo dosáhnout úspěchu, aniž by utržili ránu jejich psychice.

2. Vzděláváme

Ve spolupráci s experty hledáme nejrůznější informace o syndromu vyhoření a tématech s ním spjatých.

Informace následně hravou a jednoduchou formou sdílíme.

Jak
Kde

Jsme aktuálně aktivní

Skrze různé mediální kanály a různý typ obsahu se snažíme zasáhnout všechny skupiny, kterých se syndrom vyhoření týká.

Instagram

Hlavní skupina
18-26 let
Jednoduchou a vizuální formou informuje o syndromu vyhoření, šíříme prevenci, sdílíme zajímavé informace i příběhy vyhořelých.
Zobrazit profil

Linkedin

Hlavní skupina
26-60 let
Cílíme přímo na nejkritičtější skupiny – zaměstnance. Sdílíme informace o syndromu vyhoření, jak pro jednotlivce, tak organizace.
Zobrazit profil

A další připravujeme

osvěta vyhoření na sítích

hoříme v médiích

Pomůžete nám?

Aby se nám dařilo dlouhodobě pomáhat snižovat statistiku v Česku, potřebujeme být ve spojení s psychoterapeuty, odborníky nebo s lidmi, kteří si vyhořením prošli. Velmi uvítáme nové, nadšené členy týmu a také finanční podporu od sponzorů, firem nebo širší veřejnosti. Děkujeme.🧡