Bc.
LinkedIn

Martin Máčel

Martin Máčel je student psychologie, datový analytik a nadšený vědec. Byl součástí prestižního evropského projektu H-work, který zkoumá efekt psychologických intervencí na duševní zdraví v práci. Aktuálně se podílí na projektu SYRI při Akademií věd ČR a spolu s Kristýnou Cetkovskou je členem mezinárodního týmu, který spolupracuje s Centrem salutogeneze na univerzitě v Curychu.

Zajímá se zejména o psychologii zdraví v pracovním prostředí a to, jak může jedinec zvýšit svoji odolnost vůči stresové zátěži. Jeho hlavím cílem je zvýšit důraz na prevenci v oblasti péče o duševní zdraví.

V Nevyhasni má na starosti projekty pro firmy, zejména mapování vyhoření zaměstnanců.