PhDr. Ing. Ph.D.

Martin Pospíchal

Jako psycholog se dlouhodobě zaměřuje se na téma zvládání psychické zátěže, stresu a jeho vlivu na imunitní systém a zdraví člověka. A to jednak u lidí, kteří si procházejí náročnou nemocí, nebo i osob na exponovaných manažerských pozicích a ve zdravotnictví. Z minulosti má zkušenost z manažerských pozic ve velkých korporátech. Dnes se ale jeho hlavní fokus přesunul k jiným oblastem. Je předsedou psychoonkologické sekce České lékařské společnosti JEP, lektorem výuky psychologie na Univerzitě Karlově v Praze a školitel v rámci Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Ve volných chvílích je také průvodcem po horách.