Nastala chyba

Kontaktujte nás, prosím, na email info@nevyhasni.cz

Jak test funguje?

Test vychází z Burnout Assessment Tool (BAT), který byl vytvořený Wilmarem Schaufelim. Normativní data byla převzata z práce Aleše Kajzara (2020).

Respondent může odpovědět na škále od Nikdy po Vždy. Nikdy reprezentuje nejnižší hodnotu 1 a Vždy nejvyšší tedy 5. Odpovědi v jednotlivých otázkách testu jsou po vyhodnocení sečteny a poté jsou porovnávány s již nasbíranými hodnotami z práce Aleše Kajzara.

Výsledky jsou vyjádřeny percentily. Percentil je označení pro relativní umístění v porovnání s ostatními posuzovanými na stupnici počítáno do hodnoty 100. Hodnota 100 je nejvyšším umístěním (nejvyšší riziko vyhoření). Je tak vyjádřeno, kolik procent ostatních mělo lepší výsledek než respondent.

Zavřít